maatschappelijk verantwoord ondernemen

daarom

dasduurzaam

maatschappelijk verantwoord ondernemen dasduurzaam missie

onze belofte

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door diensten en producten te creëren die in elk opzicht duurzaam zijn stellen we mensen in staat zelf bij te dragen aan een duurzame samenleving. We omarmen de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We stoten geen CO2 uit en maken producten die volledig circulair of biologisch afbreekbaar zijn. We denken inclusief en staan voor eerlijke ketens van onze processen. Dit doen we samen met onze klant met passie, humor en creativiteit.

Contact dasduurzaam
"Onze missie: samen bouwen aan een duurzame samenleving"
Marc Bulthuis
ontwerp | uitvoering
duurzame moestuinbak douglas hout

We werken klimaatneutraal

Dit is ons bestaansrecht.

De dienstverlening van dasduurzaam veroorzaakt geen CO2 uitstoot. Onze volledige energiebehoefte wekken we zelf op door middel van zonnepanelen. We brengen daarnaast alleen producten op de markt waarbij de uitstoot van broeikasgassen tot het absolute minimum is teruggebracht. Dit geldt voor de hele keten van productie, van boom tot deur. Ook binnen de transportlogistiek van houtproducten minimaliseren we de uitstoot van broeikasgassen zo ver als we kunnen door elektrisch te rijden. Als dat vanwege de transportomvang niet gaat gebruiken we Blauwe Diesel van Neste My. We maken producten die vrijwel uitsluitend uit hout bestaan dat fungeert als opslag van CO2, en dat is momenteel hard nodig.

Verspilling staat haaks op klimaatneutraal werken en gaan we op vier manieren tegen. Ten eerste: we maken goede spullen die lang mee gaan en van hoge kwaliteit zijn. Dat zie je, dat voel je. Ten tweede maken we onze producten waar mogelijk modulair, wat betekent dat als na verloop van tijd een onderdeel vervangen moet worden, dit door de gebruiker zelf gedaan kan worden en niet het hele product hoeft te worden weggegooid. Zo gaan ze nog langer mee. Ten derde minimaliseren we de hoeveelheid afval in het productieproces en gebruiken we geen papier. Ten slotte organiseren we de bezorgingslogistiek zo efficiënt mogelijk.

We maken producten die volledig circulair of biologisch afbreekbaar zijn

Het liefst gebruiken we producten die uiteindelijk vanzelf weer worden opgenomen door de natuur. Hout is hiervan het ultieme voorbeeld. Dit is voor elk van onze producten het materiaal dat we bij voorkeur gebruiken. Waar hout echt niet kan worden toegepast gebruiken we een ander biologisch afbreekbaar materiaal. Als laatste optie kiezen we voor een product dat tenminste recyclebaar is en als zelfs dat niet kan, maken we het gewoon niet.

maatwerk meubels dasduurzaam
dasduurzaam

We denken en handelen inclusief

Ieder mens is waardevol en heeft recht op een eerlijke kans in de samenleving. We geloven dat een duurzame samenleving alleen werkelijkheid kan worden door ieders talent te benutten en te helpen ontwikkelen en ons te richten op wat ons verbindt.
Vanuit deze gedachte werken we samen en creëren we kansen. We zetten ons extra in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hun recht te laten komen.

 

We staan voor eerlijke ketens van al onze processen

Te vaak gaat de welvaart van onze westerse consumptiemaatschappij ten koste van andere landen en de mensen die daar leven. We willen steeds meer en zo goedkoop mogelijk. Wat de consequenties zijn voor anderen weten we vaak niet of daar sluiten we onze ogen voor.
Juist omdat we in een van de rijkste en welvarendste delen van de wereld leven hebben we de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het welzijn van iedereen, niet alleen dat van onszelf.
Daarom willen we zicht hebben op de gehele keten van onze producten en bedrijfsmiddelen. Alles wat we gebruiken moet traceerbaar en verifieerbaar zijn tot en met de plaats van herkomst. Dit moet ook voor de eindconsument zichtbaar zijn, daar streven we naar. Alle transacties in de keten vinden plaats volgens de fairtrade principes (https://wfto-europe.org/).

dasduurzaam